Table of contents
Share Post

– Special Tauhid –
✨Berbahagia Hati yang Selamat✨

“Selamatnya hati jauh lebih berharga melebihi selamatnya jasad. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya: ‘Kelak hari dimana harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat’.” (Surah Asy-Syu’ara, 88-89).

➖➖➖

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata,
“Hati yang selamat adalah hati yang hidup bersaksi di atas syahadat tauhid laa ilaaha illallah.”

Mujahid, al-Hasan, dan Qotadah rahimahumullah berkata,
“Hati yang selamat yaitu yang selamat dari perbuatan syirik.”

Ibnu Zaid rahimahullah berkata,
“Hati yang selamat yaitu selamat dari kesyirikan. Adapun dosa dan kesalahan maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya.”

Abu Utsman an-Naisaburi rahimahullah berkata,
“Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari bid’ah dan tentram di atas sunnah.” (Syarhu Kitabit-Tauhid, 104).

Ditulis oleh Ustaz Fauzan Al-Atsary حفظه الله

admin

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.