Table of contents
Share Post

Ilmu Lebih Baik Daripada Harta

“Keutamaan ilmu atas harta dapat diketahui dari beberapa sisi, di antaranya:

1. Ilmu adalah warisan para Nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya.
2. Harta akan berkurang dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu akan bertambah jika diajarkan.
3. Mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan, sedangkan cinta dunia dan harta adalah pokok segala kesalahan.
4. Apabila meningggal dunia; pemilik harta akan berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu akan masuk bersamanya ke dalam kubur.” (Al-Ilmu Fadhluhu wa Syarafuhu, hal 160).

Ditulis oleh Ustaz Fauzan Al-Atsary حفظه الله

admin

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.