Ramadan, Pengajar Terbaik

Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjalin hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia.
Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki batin dan lahir.
Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbekal dengan amal shaleh untuk meraih kebahagiaan hidup di negeri akhirat.
Maka, semua pelajaran tersebut harus senantiasa dijaga selepas Ramadan berlalu.

Ditulis oleh: Ustaz Mohamad Toriqul Huda, S.Ag. حفظه الله

Leave a Reply

Your email address will not be published.