Table of contents
Share Post

Umar bin Khattab radhiyallaahu’anhu berkata,
“Sungguh yang sangat aku khawatirkan atas kalian adalah orang berilmu yang munafik.”

Kemudian para sahabat yang lain bertanya, “Bagaimana mungkin ada orang berilmu namun munafik?”

Beliau menjawab, “Dia yang berkata sebuah perkataan penuh hikmah, akan tetapi senantiasa melakukan kemungkaran.”

(Sumber: Jaami’ul ‘Ulum Wal Hikam, hlm. 490)

Ditulis oleh: Ustaz Mohamad Toriqul Huda, S.Ag. حفظه الله

admin

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.